Innehåll och upplägg

För att du som elev ska utvecklas på bästa möjliga sätt krävs en utbildningsplan som är anpassad efter dina specifika behov och tidigare kunskaper. Genom att tidigt ta reda på vilken utbildningsnivå som passar kan vi upprätta en studieplan som på bästa sätt främjar kunskapsutvecklingen. Därför inleds studiegången alltid med en kartläggning av dina kunskaper och erfarenheter. Vi använder oss av Europaskalan vid vår kartläggning.

Placering efter kunskapsnivå

Förkunskaperna avgör vilken av våra två huvudsakliga nivåer, bas eller påbyggnad, du placeras i. Basnivån är för dig som behöver utveckla språket på ett grundläggande plan och skaffa dig baskunskaper i andra ämnen. Påbyggnadsnivån är för dig som har kommit så pass långt i språkutvecklingen att du har möjlighet att börja jobba mot betyg i olika grundskoleämnen.

I engelska och matematik delas våra elever in i särskilda nivågrupperingar som utformas efter förkunskaperna i dessa specifika ämnen.

Studietiden varierar

Tiden för studiegången varierar från individ till individ och du läser i sin egen takt. Hur lång tid det tar att uppnå gymnasiebehörighet är helt beroende på tidigare skolbakgrund och dina framsteg under utbildningen. Detta innebär att språkintroduktionen kan pågå under allt från 1 till 4 år.